Aktiviteter – Strikkesymposium 2023

Kursbeskrivelser se her

Kursoversikt

Det kan bli aktuelt med dagspakker. Vi kommer nærmere tilbake til dette når kurskabalen er lagt, både med   evnt. hvilke kurs og pris.

Matrialliste

Oppskrift på vimpel

Oppskrift på blader

Vott – Heidi Fossnes

Vott- Kathrine Gregersen