Historie

I 2006 feiret vi skolens 100 – års jubileum. Det var da 100 år siden skolen ble etablert fast på Eide ved Kopervik. Før det – helt siden 1876 – hadde skolen flyttet rundt forskjellige steder i Rogaland.  Ut fra dette så kan vi si at skolen egentlig er over 130 år gammel. Fra ca 1960 – 1997 het skolen Utgarden Folkehøgskule. I 1997 skiftet skolen navn til Karmøy Folkehøgskule.

Det første bygget som ble bygget i 1906 – i dag kalt Gamlebygget – står enda på tunet. De andre skolebygningene ble bygget på 60- og 70-tallet.

Skolen tilbyr helårs-elever muligheten å velge 2 linjer og fokus på valgfag.  Dette har vært en suksessformel. Vi har/har hatt mange fornøyde elever som setter pris på denne variasjonen og valgfriheten i skolehverdagen. Vi hører fra våre elever – og tror også selv – at ved vår modell får elevene mulighet til allsidig læring og muligheten til å bli kjent med enda flere medelever.

Skolen har også satset på kortkurs- og reisekurs med stor suksess fram til 2020, da ble denne ordningen avviklet. Et viktig satsingsområde for skolen er også utleievirksomhet (overnatting, selskap, kurs/sommerleirer).

Elev-laget for Karmøy Folkehøgskule omfatter alle som er eller har hvert elev ved skolen. Likeså alle nåværende og tidligere ansatte i faste stillinger.
De arrangerer elevstevne 3.helg i august hvert år.
Retningslinjer for elevlaget