Mikael Benjamin Myklebust

Lærer

90951080

Eg kjem opprinnelig frå Nordfjord, har ein son og driv eit trefellingsfirma. Utdanninga mi bestod av engelsk, idrett og friluftsliv i Zambia, Brasil og Sogndal. Eg har jobba som gardsarbeidar i New Zealand, linefiskar, isbreguide, pedagogisk leiar og som dagleg leiar i eit idrettslag. I 2020 byrja eg som lærar på Karmøy Folkehøgskule. Eg er linjelærar på linjene “Backpack Foto” og “Fokus Europa”. Eg elskar å vere sosial, reise og å vere i aktivitet.