Stor aktivitet og søking til neste skoleår er godt i gang.