Eli Karin Haaland

Inspektør og lærer

47240359

Jeg heter Eli – og jeg er Inspektør og linjelærer på Reiseliv Italia og Klær Design Redesign. Jeg er faglærer i forming med norsk og Psykologi som grunnfag. Jeg har også utdanning i skolebibliotek-kunnskap. Har også noe utdanning innen bedriftsøkonomi og ledelse. Praksis; Jeg har vært 24 år i folkehøgskolen og tre år i grunnskolen.

Det blir sagt at mange mennesker gruer seg til å gå på jobb, det gjør aldri jeg. Å være folkehøgskolelærer er en fantastisk jobb. Den er krevende, interessant, morsom, slitsom og variert. Ingen dager er like, og som lærer i folkehøgskolen får jeg brukt hele meg. Jeg liker å jobbe med ungdom, og årene i folkehøgskolen har gitt meg mange gode opplevelser.