Velkommen til gratis julekonsert

I år blir vår tradisjonelle julekonsert på skolen 14.12.kl.17.00.

Velkommen til hyggelig førjulskos og god stemning.