Rekordsøknad til folkehøgskolene – mange vil til Karmøy

Folkehøgskolene i Norge opplever rekordsøkning. I fjor ble det satt ny rekord med 7 700 elever på de 80 skolene i landet. Tidlig i 2019 ble det igjen registrert økning, denne gangen med 20 prosent. På Karmøy Folkehøgskule er det stor glede over 22 prosents økning så langt.  

På Karmøy Folkehøgskole har en plass til nær 100 elever, og målet er full skole til høsten. Selv om årskullene går noe ned i år, er det stadig flere av 19-åringene som prioriterer et pusterom før et langt løp med høgskoleutdanning.

– Dette er fantastiske tall! Det er ikke lenger noen tvil om at det er populært å gå på folkehøgskole. Mer enn noen gang viser ungdommen at de har behov for et pusterom etter videregående skole, før de går videre med andre studier. Uten både karakterer og eksamener klarer folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjon til å lære mer, sier informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene Marit Asheim.

Rekordsøkning

Rektor Jarle Nilsen (bildet over) ved Karmøy Folkehøgskole er veldig glad over økningen.

– Ikke bare er dette gledelig for oss som folkehøgskole. Jeg mener det er gledelig for ungdommen selv, som i større grad tar seg ett år på folkehøgskole. Mange skal ut i et hektisk utdanningsløp, og jeg mener de fleste har godt av å ta seg råd til et år hos oss. Tidsmessig er det ikke noe problem, og det gjør dem godt med et annerledes år.

Økningen på Karmøy var lenge 22 prosent. Tidlig i august har 91 elever takket ja til plass, noe som er fem elever mer enn på samme tidspunkt i fjor. Det er fortsatt ledige plasser, selv om flere linjer begynner å fylles av elever.

Suksess for ny linje

Karmøy Folkehøgskole har satset på en ny linje dette året – BRO Afrika. Hvordan har mottagelsen fra søkerne vært?

– Søkningen til denne linjen er veldig bra, og dette blir rett og slett en kjempespennende linje. Det minker på plassene på denne linjen, så det kan godt hende at den fram mot skolestart blir full.

Første februar var den uhøytidelige søknadsfrist for folkehøgskolene, og “høytidsdagen” i forhold til inntak. Men de fleste skolene har inntak fram mot skolestart, hvis det er ledige plasser. Mange søker etter det store opptaket til høgskoler og universiteter i juli.

– For oss er det selvsagt en fordel at flest mulig takker ja til plass tidligst mulig. Ungdommene står jo ovenfor et formidabelt valg, med et utall av muligheter. Hva skal de velge? Og når valget er tatt, tok jeg et rett valg? Ved å velge en folkehøgskole, er du sikret et trygt og godt valg. Den oppfatningen jeg har av egen erfaring, og flere kull med elever, er at de er enige om at de gjorde et godt valg når de valgte ett år på folkehøgskole, sier Nilsen.